Οι σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι η διγλωσσία δεν ευθύνεται για τις διαταραχές λόγου ή τις μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάσει ένα παιδί. Ωστόσο, συμβαίνει παιδιά που μεγαλώνουν σε δίγλωσσο περιβάλλον να παρουσιάζουν καθυστέρηση στον λόγο και την ομιλία τους. Συνίσταται η πραγματοποίηση μιας πλήρης λογοθεραπευτικής αξιολόγησης ούτως ώστε εάν χρειάζεται να λάβει το παιδί την κατάλληλη παρέμβαση.