Η απάντηση είναι σαφέστατα ναι καθώς οι συχνές ωτίτιδες στα παιδιά μπορεί να προκαλέσουν προσωρινά μικρή ή μεγάλη απώλεια ακοής. Τα παιδιά μαθαίνουν τη γλώσσα και την ομιλία ακούγοντας τους άλλους να μιλάνε. Έτσι, αν το ιστορικό ενός παιδιού είναι επιβαρημένο με συχνές ωτίτιδες και κυρίως κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του, μπορεί να χάσει ήχους της ομιλίας οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ομαλή ανάπτυξη του λόγου. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει οι ωτίτιδες να ελέγχονται και να αντιμετωπίζονται εγκαίρως.