Παρότι κάποια παιδιά αρθρώνουν το /ρ/ από πολύ νωρίς, για το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών είναι ένα από τα φωνήματα τα οποία αναμένεται να κατακτηθεί τελευταίο (μετά την ηλικία των 5 ετών). Ωστόσο, στην ηλικία των 6-7 ετών ένα παιδί θα πρέπει να αρθρώνει το /ρ/ σωστά σε όλες τις λέξεις.

Εάν το παιδί σας είναι 6 ετών και δεν εκφέρει καθόλου το /ρ/ ή το αρθρώνει αλλοιωμένο (ως /λ/ ή /γ/) ή σε λανθασμένη θέση εντός των λέξεων είναι πολύ πιθανό να χρειάζεται λογοθεραπεία. Για τα παιδιά που πρόκειται να πάνε στην Α’ Δημοτικού είναι απαραίτητη η λογοθεραπευτική αξιολόγηση τουλάχιστον 6 μήνες πριν συμπληρώσουν το 6ο έτος, για να αποφασιστεί εάν χρειάζονται λογοθεραπευτική παρέμβαση.

Κάτι τέτοιο συνίσταται καθώς ενδέχεται να δυσκολευτούν αργότερα στην κατάκτηση του γραπτού λόγου.