Ο τραυλισμός αναφέρεται στη διαταραχή της φυσιολογικής ροής και της ρυθμικής διαμόρφωσης της ομιλίας, η οποία χαρακτηρίζεται από τη συχνή παρουσία ενός από τα ακόλουθα:

  • Επαναλήψεις ήχων και συλλαβών
  • Επαναλήψεις ολόκληρων μονοσύλλαβων λέξεων (π.χ. το-το-το-το-είδα)
  • Επιμηκύνσεις ήχων
  • Επιφωνήματα
  • Παύσεις μέσα στις λέξεις
  • Ηχηρά ή σιωπηλά μπλοκαρίσματα (γεμάτες ή κενές παύσεις της ομιλίας)
  • Περιφράσεις (υποκαταστάσεις λέξεων για την αποφυγή δύσκολων λέξεων)
  • Λέξεις παραγόμενες με υπερβολική σωματική ένταση

Επειδή σε αρκετές περιπτώσεις ο τραυλισμός μπορεί να ξεπεραστεί χωρίς την παρέμβαση ειδικού (ιδιαίτερα σε μικρές ηλικίες), συχνά τίθεται το ερώτημα εάν θα πρέπει το παιδί που τραυλίζει να παραπέμπεται για θεραπευτική αντιμετώπιση.

Είναι πολύ σημαντικό να μην δείξετε στο παιδί ότι ο τρόπος ομιλίας του σας ταράζει ή σας εκνευρίζει.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να το διακόπτετε όταν μιλάει, να του λέτε να το ξαναπεί «καλά», να μαντεύετε αυτό που θέλει να πει, να το συμπληρώνετε, να το μαλώνετε ή να κάνετε επικριτικά σχόλια.

Είναι πολύ σημαντικό να απευθυνθείτε σε έναν λογοθεραπευτή ώστε να αξιολογήσει την ομιλία του παιδιού σας και να σας ενημερώσει εάν οι δυσρυθμίες στην ομιλία του είναι φυσιολογικές, εάν χρειάζεται το ίδιο το παιδί θεραπεία ή εάν χρειάζεστε εσείς οι γονείς συμβουλευτική για την αντιμετώπισή τους.