Το σύνδρομο Asperger ανήκει στις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές και είναι μια μορφή αυτισμού υψηλής λειτουργικότητας. Επηρεάζει κυρίως την ικανότητα επικοινωνίας και τις κοινωνικές σχέσεις του ατόμου.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά ενός παιδιού με σύνδρομο Asperger είναι τα εξής:

Κοινωνικές δυσκολίες:

Παρ’ ότι ένα παιδί με Asperger επιθυμεί την κοινωνική επαφή, δεν γνωρίζει πώς να προσεγγίσει τους άλλους. Συχνά τους πλησιάζει με αδόκιμο, περίεργο τρόπο, καθώς δεν γνωρίζει τους κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς. Δυσκολεύεται να κατανοήσει τη μη λεκτική επικοινωνία (χειρονομίες, εκφράσεις του προσώπου), τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις προθέσεις των άλλων. Όλα αυτά το δυσκολεύουν πολύ στη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων.

Επικοινωνιακές δυσκολίες:

Παρόλο που δεν αντιμετωπίζει προβλήματα στην ομιλία και ο λόγος του διαθέτει ευχέρεια, δυσκολεύεται να έχει υγιή επικοινωνία με τους άλλους, καθώς συνηθίζει να μιλάει ακατάπαυστα για θέματα που το ενδιαφέρουν, χωρίς να ενδιαφέρεται για τον συνομιλητή του και χωρίς να δίνει σημασία στις αντιδράσεις του. Ενδέχεται να χρησιμοποιεί εξεζητημένες λέξεις προκαλώντας την έκπληξη των άλλων. Δεν κατανοεί το χιούμορ, την ειρωνεία, τις προθέσεις, τις σκέψεις των άλλων και τον μεταφορικό λόγο.

Η φωνή του ενδέχεται να έχει μονότονη χροιά, χωρίς διακυμάνσεις.

Έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρονται στα οποία αφιερώνει υπερβολικό χρόνο και στα οποία αναπτύσσει υπερβολικό ζήλο. Παρουσιάζει παθολογική ενασχόληση μαζί τους με αποτέλεσμα να έχει απίστευτα πολλές γνώσεις και ικανότητες πάνω σε αυτά. Όμως, αυτή η ενασχόληση δεν του αφήνει περιθώριο για άλλες ενασχολήσεις με αποτέλεσμα να υπολείπεται σε άλλους τομείς.

Δυσκολεύεται πολύ στην κατανόηση αφηρημένων εννοιών. Για το λόγο αυτό δυσκολεύεται να κατανοήσει μαθήματα όπως τα θρησκευτικά και η λογοτεχνία. Αδυνατεί να κάνει υποθέσεις και δεν αναπτύσσει την κριτική σκέψη. Μπορεί ωστόσο πολύ εύκολα να αποστηθίζει γεγονότα, ημερομηνίες ή πληροφορίες ιδιαίτερα εάν αυτά ανήκουν στα πλαίσια των ενδιαφερόντων του.

Έχει εμμονή με τη ρουτίνα. Χρειάζεται ένα συγκεκριμένο καθημερινό πρόγραμμα και δύσκολα δέχεται αλλαγές σε αυτό. Εάν αυτό συμβεί εμφανίζει έντονα συναισθήματα ανησυχίας και άγχους.

Αδεξιότητα: Δυσκολεύεται σε δραστηριότητες που απαιτούν συντονισμένες κινήσεις όπως ποδήλατο, ισορροπία κ.λπ.

Προβλήματα στο σχολείο: Εξαιτίας των κοινωνικών του δυσκολιών δύσκολα αναπτύσσει φιλίες, είναι συχνά απομονωμένο ενώ ενδέχεται να αποδοκιμάζεται ή να γίνεται αντικείμενο κοροϊδίας από τα άλλα παιδιά..