Ως επί το πλείστον οι συνεδρίες πραγματοποιούνται δυαδικά (θεραπευτής και θεραπευόμενος). Σε περίπτωση που γίνει σύσταση για ομαδικές συνεδρίες αυτό δεν σημαίνει ότι θα παρέχεται λιγότερο ποιοτική θεραπεία. Κάτι τέτοιο ενδεχομένως να συμβαίνει καθώς ο θεραπευτής θεωρεί πως το παιδί σας μπορεί να αποκριθεί καλύτερα σε ένα φυσικό περιβάλλον επικοινωνίας όπως είναι αυτό που παρέχεται σε μια ομάδα.

Η συμμετοχή σε μια ομάδα συχνά προάγει τις δεξιότητες επικοινωνίας του παιδιού διευκολύνοντας έτσι τη γενίκευσή τους. Μπορείτε να ζητήσετε από τον θεραπευτή να σας εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους προτείνει ατομικές συνεδρίες ή ομαδικές.