Πράγματι, τα παιδιά με διαταραχές λόγου ενδέχεται να παρουσιάσουν δυσκολίες στην σχολική τους επίδοση όπως δυσκολίες στην ανάγνωση, κατανόηση ή απόδοση ενός κειμένου ή/και του νοήματος, στην οργάνωση του γραπτού τους λόγου και της κριτικής τους σκέψης κ.λπ. Οι πιθανότητες εμφάνισης τέτοιου είδους δυσκολιών μειώνονται εάν υπάρχει έγκαιρη αντιμετώπιση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει τα παιδιά αυτά να παραπέμπονται εγκαίρως σε λογοθεραπευτή.