Κάτι τέτοιο πιθανότατα συμβαίνει καθώς το παιδί σας παρουσιάζει δυσλειτουργία του απτικού συστήματος.

Χρειάζεται εργοθεραπευτική παρέμβαση από εργοθεραπευτή εκπαιδευμένο στην μέθοδο της αισθητηριακής ολοκλήρωσης για να αποτραπεί η δυσλειτουργία αυτή, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη αντίληψη της επαφής ή του πόνου.