Αυτό προφανώς έχει προταθεί καθώς η χρονολογική ηλικία του παιδιού σας δεν συνάδει με την αναπτυξιακή του ηλικία. Για παράδειγμα μπορεί το παιδί σας χρονολογικά να είναι 6 ετών ωστόσο αναπτυξιακά να βρίσκεται σε μικρότερη ηλικία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι επηρεασμένο το νοητικό του δυναμικό.

Η επανάληψη του νηπιαγωγείου σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αρκετά βοηθητική καθώς το παιδί μπορεί να «κερδίσει» χρόνο για να καλύψει τα κενά στους τομείς όπου υστερεί.

Εάν το παιδί σας ήδη παρακολουθεί κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα, η συζήτηση με τους θεραπευτές του σχετικά με το θέμα αυτό ενδέχεται να είναι αρκετά βοηθητική.