Στο Κέντρο μας όλες οι θεραπευτικές πράξεις που αφορούν παιδιά γίνονται μέσω παιχνιδιού. Κάτι τέτοιο επιβάλλεται καθώς μέσα από το παιχνίδι το παιδί κατορθώνει περισσότερα πράγματα από το αναμενόμενο. Το παιχνίδι θεωρείται η βάση για την κατανόηση του κόσμου και το θεμέλιο για την ανάπτυξη των ικανοτήτων του παιδιού (Piaget, Erikson κ.α.).

Σε παιδιά με δυσκολίες επικοινωνίας το βιωματικό παιχνίδι ρόλων είναι το καταλληλότερο μέσο για να κατανοήσουν την συναισθηματική κατάσταση των άλλων, να αποκτήσουν ενσυναίσθηση αλλά και για να μάθουν να εφαρμόζουν ορισμένους κανόνες-κώδικες επικοινωνίας. Όλα τα θεραπευτικά μας προγράμματα είναι ειδικά διαμορφωμένα ούτως ώστε το ενδιαφέρον των παιδιών να διατηρείται αμείωτο.

Καθώς η θεραπευτική διαδικασία μοιάζει με παιχνίδι, κατά τη διάρκεια των συνεδριών τα παιδιά διασκεδάζουν και χαίρονται.