Σε ποια ηλικία μπορεί ένα παιδί να ενταχθεί σε ειδικό θεραπευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης;

Δεν υπάρχει σαφής απάντηση στο ερώτημα αυτό καθώς εξαρτάται από το είδος των δυσκολιών που αντιμετωπίζει κάθε παιδί. Υπάρχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται παρέμβαση από τον πρώτο κιόλας χρόνο της ζωής τους μέσω συμβουλευτικής γονέων για το πώς θα προάγουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Η έγκαιρη παρέμβαση είναι καθοριστικής σημασίας για την αποκατάσταση γλωσσικών, γνωστικών, κινητικών και επικοινωνιακών διαταραχών στα μικρά παιδιά. Επιπλέον βοηθάει το παιδί να αποφύγει δευτερογενείς συνέπειες όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, μειωμένη κοινωνική δραστηριότητα, φόβο για επικοινωνία και προσωπική έκφραση. Σε μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά μπορεί να εμφανιστούν μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την εξέλιξη του λόγου τους. Εάν έχετε παρατηρήσει κάτι που σας προβληματίζει στην ανάπτυξη του παιδιού σας, καλό θα ήταν να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό για αξιολόγηση.

Οι γονείς μπορούν να συνεισφέρουν στην θεραπευτική αποκατάσταση του παιδιού τους;

Οι γονείς θα πρέπει να κατανοούν ότι τα αποτελέσματα της θεραπευτικής παρέμβασης θα είναι ταχύτερα και πιο άμεσα εφόσον συνεργαστούν με τον θεραπευτή του παιδιού τους, ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνονται για το σπίτι και δεν απουσιάζουν συχνά ή χωρίς σοβαρό λόγο από τις θεραπείες. Επιπλέον θα πρέπει να συζητάνε με τον θεραπευτή του παιδιού τους τυχόν απορίες και προβληματισμούς τους, να ενθαρρύνουν και να επιβραβεύουν την προσπάθεια του παιδιού και να καλλιεργούν θετικά συναισθήματα προς το παιδί για τον θεραπευτή του.

Χρειάζεται παράλληλα με το θεραπευτικό πρόγραμμα του παιδιού μας να ενταχθούμε και οι γονείς σε πρόγραμμα συμβουλευτικής;

Κάτι τέτοιο στο Κέντρο μας είναι επιβεβλημένο, καθώς μπαίνοντας οι γονείς σε πρόγραμμα συμβουλευτικής παράλληλα με το θεραπευτικό πρόγραμμα του παιδιού τους, εκπαιδεύονται στην κατάλληλη διαχείριση και αντιμετώπιση των δυσκολιών του. Επιπλέον, μέσω της συμβουλευτικής μπορούν να τεθούν και να επιλυθούν και τρέχοντα θέματα που αφορούν το ίδιο το θεραπευτικό πρόγραμμα του παιδιού.

Ποια θα είναι η συνολική διάρκεια του θεραπευτικού προγράμματος;

Η διάρκεια του θεραπευτικού προγράμματος εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων όπως:

 • Η διάγνωση και η σοβαρότητα των δυσκολιών του παιδιού σας (παιδιά με σοβαρές αναπηρίες ενδέχεται να λαμβάνουν συνεχή υποστήριξη και θεραπεία έναντι άλλων με διαταραχές άρθρωσης)
 • Συννοσηρότητα (π.χ. ανατομικές ανωμαλίες ή ψυχιατρική διάγνωση)
 • Η συμμετοχή και η συνεργασία της οικογένειας (η ενίσχυση των ήδη κατακτηθέντων δεξιοτήτων ή η εξάσκηση για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στο σπίτι καθώς και η συναισθηματική στήριξη που παρέχουν οι γονείς στο παιδί που το βοηθά να συμμετέχει ενεργά και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θεραπείας πιο αποτελεσματικά)
 • Η συστηματική παρακολούθηση των θεραπευτικών συνεδριών
 • Εάν το παιδί λαμβάνει επίσης άλλες απαραίτητες θεραπείες (όπως εργοθεραπεία ή ψυχοθεραπεία)
 • Οι γνωστικές δεξιότητες, η συναισθηματική ωριμότητα και το δυναμικό του ίδιου του παιδιού καθώς και τα κίνητρά του
 • Οι γνώσεις, η επιστημονική κατάρτιση και επιμόρφωση του θεραπευτή

Δεν υπάρχει σαφής απάντηση στο ερώτημα αυτό καθώς εξαρτάται από το είδος των δυσκολιών που αντιμετωπίζει κάθε παιδί. Υπάρχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται παρέμβαση από τον πρώτο κιόλας χρόνο της ζωής τους μέσω συμβουλευτικής γονέων για το πώς θα προάγουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Η έγκαιρη παρέμβαση είναι καθοριστικής σημασίας για την αποκατάσταση γλωσσικών, γνωστικών, κινητικών και επικοινωνιακών διαταραχών στα μικρά παιδιά. Επιπλέον βοηθάει το παιδί να αποφύγει δευτερογενείς συνέπειες όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, μειωμένη κοινωνική δραστηριότητα, φόβο για επικοινωνία και προσωπική έκφραση. Σε μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά μπορεί να εμφανιστούν μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την εξέλιξη του λόγου τους. Εάν έχετε παρατηρήσει κάτι που σας προβληματίζει στην ανάπτυξη του παιδιού σας, καλό θα ήταν να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό για αξιολόγηση.

Οι γονείς θα πρέπει να κατανοούν ότι τα αποτελέσματα της θεραπευτικής παρέμβασης θα είναι ταχύτερα και πιο άμεσα εφόσον συνεργαστούν με τον θεραπευτή του παιδιού τους, ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνονται για το σπίτι και δεν απουσιάζουν συχνά ή χωρίς σοβαρό λόγο από τις θεραπείες. Επιπλέον θα πρέπει να συζητάνε με τον θεραπευτή του παιδιού τους τυχόν απορίες και προβληματισμούς τους, να ενθαρρύνουν και να επιβραβεύουν την προσπάθεια του παιδιού και να καλλιεργούν θετικά συναισθήματα προς το παιδί για τον θεραπευτή του.

Κάτι τέτοιο στο Κέντρο μας είναι επιβεβλημένο, καθώς μπαίνοντας οι γονείς σε πρόγραμμα συμβουλευτικής παράλληλα με το θεραπευτικό πρόγραμμα του παιδιού τους, εκπαιδεύονται στην κατάλληλη διαχείριση και αντιμετώπιση των δυσκολιών του. Επιπλέον, μέσω της συμβουλευτικής μπορούν να τεθούν και να επιλυθούν και τρέχοντα θέματα που αφορούν το ίδιο το θεραπευτικό πρόγραμμα του παιδιού.

Η διάρκεια του θεραπευτικού προγράμματος εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων όπως:

 • Η διάγνωση και η σοβαρότητα των δυσκολιών του παιδιού σας (παιδιά με σοβαρές αναπηρίες ενδέχεται να λαμβάνουν συνεχή υποστήριξη και θεραπεία έναντι άλλων με διαταραχές άρθρωσης)
 • Συννοσηρότητα (π.χ. ανατομικές ανωμαλίες ή ψυχιατρική διάγνωση)
 • Η συμμετοχή και η συνεργασία της οικογένειας (η ενίσχυση των ήδη κατακτηθέντων δεξιοτήτων ή η εξάσκηση για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στο σπίτι καθώς και η συναισθηματική στήριξη που παρέχουν οι γονείς στο παιδί που το βοηθά να συμμετέχει ενεργά και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θεραπείας πιο αποτελεσματικά)
 • Η συστηματική παρακολούθηση των θεραπευτικών συνεδριών
 • Εάν το παιδί λαμβάνει επίσης άλλες απαραίτητες θεραπείες (όπως εργοθεραπεία ή ψυχοθεραπεία)
 • Οι γνωστικές δεξιότητες, η συναισθηματική ωριμότητα και το δυναμικό του ίδιου του παιδιού καθώς και τα κίνητρά του
 • Οι γνώσεις, η επιστημονική κατάρτιση και επιμόρφωση του θεραπευτή