Η νηπιακή και η σχολική ηλικία είναι πολύ σημαντικές περίοδοι-σταθμοί στη ζωή των παιδιών, καθώς συντελούνται πολλές αλλαγές και επιτεύγματα.

Κατά την ηλικία αυτή η σωματική, βιολογική, νοητική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών είναι ραγδαία και εντυπωσιακή. Επιπλέον, προετοιμάζονται για νέες ανακαλύψεις και εμπειρίες, συναναστροφές με παιδιά της ηλικίας τους αλλά και απαιτήσεις όπως να μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, να ελέγχουν την συμπεριφορά τους και να ανταποκρίνονται σε ολοένα αυξανόμενους στόχους.

Οι ομάδες παιδιών στο Κέντρο μας συντονίζονται από ψυχολόγους και απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με γνωστικές, συμπεριφορικές και επικοινωνιακές δυσκολίες, καθώς και δυσκολίες στις σχέσεις τους με άλλα παιδιά της ηλικίας τους. Η επαφή με συνομηλίκους σε ένα δομημένο περιβάλλον όπου οι δραστηριότητες και οι κανόνες καθορίζονται από ενήλικα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και να βοηθάει άμεσα τα παιδιά να απαλλαγούν από τα θέματα που τα δυσκολεύουν.

Η λειτουργία των ομάδων μας βασίζεται σε ξεκάθαρους στόχους και μεθοδολογία που αφορούν:
 • Στην ανάπτυξη θετικών τρόπων επικοινωνίας
 • Στην ανάπτυξη και καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης
 • Στην αναγνώριση των συναισθημάτων
 • Στην εξάσκηση για δημιουργία υγιών φιλικών και κοινωνικών σχέσεων
 • Στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας
 • Στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
 • Στην εκμάθηση υγιών συνηθειών
 • Στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης και της αυτογνωσίας
 • Στην αποδοχή της διαφορετικότητας
 • Στον σεβασμό, την φιλία, την αγάπη, την αυτονομία και την ανεξαρτησία
 • Στην προσέγγιση θεμάτων που απασχολούν τα παιδιά μέσα σε μια ομάδα συνομηλίκων
 • Στο μοίρασμα εμπειριών, παιχνιδιών και ανησυχιών
 • Στην οριοθέτηση μέσα σε ένα πλαίσιο με ξεκάθαρους στόχους και κανόνες

Για να συμμετάσχει ένα παιδί σε μια ομάδα θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των γονέων αλλά και του ειδικού πως το συγκεκριμένο παιδί θα βοηθηθεί μέσα από τη διαδικασία.

Επιπλέον, θα πρέπει είτε να υπάρχει είτε να δημιουργηθεί η κατάλληλη, τόσο ηλικιακά όσο και ιδιοσυγκρασιακά ομάδα.

Οι συναντήσεις της ομάδας πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση. Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν πως για να μπορέσει η ομάδα να λειτουργήσει όσο το δυνατόν θετικότερα για το παιδί τους αλλά και για τα άλλα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτή είναι απαραίτητο να μην γίνονται συχνές ή χωρίς σημαντικό λόγο απουσίες από αυτές.