Η θεραπευτική ομάδα του Κέντρου μας είναι διεπιστημονική.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως όλα τα μέλη της προσπαθούν από κοινού να κατανοήσουν τις ατομικές ανάγκες κάθε παιδιού και να παρέχουν διάγνωση, αξιολόγηση και θεραπεία σε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο με τη φροντίδα του περιβάλλοντος. Οι γονείς θεωρούνται ισότιμα μέλη της ομάδας, καθώς αποτελούν τον καλύτερο συνήγορο του παιδιού τους. Ανάλογα με την ηλικία και τη δυσκολία του παιδιού, η σύνθεση της διεπιστημονικής ομάδας ενδέχεται να διαφέρει.

Κάθε μέλος της διεπιστημονικής ομάδας είναι σημαντικό να γνωρίζει πότε και ποια άλλη ειδικότητα είναι κατάλληλη για να παρέμβει στο θεραπευτικό πρόγραμμα καθώς και να δεχτεί ή να δώσει συμβουλές και οδηγίες σε άλλες ειδικότητες. Κανένα μέλος της ομάδας δεν λειτουργεί μεμονωμένα αλλά συμπληρωματικά για την υλοποίηση όλων των στόχων που έχουν τεθεί στο θεραπευτικό πρόγραμμα.

Όλα τα μέλη της διεπιστημονικής μας ομάδας έχουν ενέργεια και αγάπη για αυτό που κάνουν, φροντίζοντας να ενημερώνονται διαρκώς μέσω παρακολούθησης ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδριών, ομιλιών κ.λπ. για τα νέα επιστημονικά δεδομένα.

Παιδοψυχίατρο

Λογοθεραπευτές

Εργοθεραπευτές

Ψυχολόγους

Ειδικούς Παιδαγωγούς

Κοινωνική Λειτουργό

Φυσικοθεραπευτή (εξωτερικό συνεργάτη)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εδώ

Τα μέλη της διεπιστημονικής μας ομάδας διατηρούν επικοινωνία και συνεργασία με εξωτερικούς φορείς (σχολεία, φροντιστήρια, κέντρα μελέτης, κέντρα ψυχικής υγιεινής κ.λπ.) καθώς και με γιατρούς ή παιδαγωγούς που παρακολουθούν το παιδί, κατά περίπτωση και πάντοτε με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων. Στόχοι της επικοινωνίας αυτής είναι η ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών καθώς και η ενημέρωση για την πρόοδο και τις αλλαγές που παρατηρούνται με το πέρας του θεραπευτικού προγράμματος. Όλα τα παραπάνω έχουν ως απώτερο στόχο την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των αναγκών του παιδιού. Για όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτές τις επαφές διατηρείται απόλυτη εχεμύθεια.

Η διεπιστημονική μας ομάδα πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις, κατά τις οποίες συζητούνται θέματα που αφορούν είτε νέα είτε τρέχοντα περιστατικά. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η σφαιρική θεώρηση των παραμέτρων κάθε περιστατικού ξεχωριστά.

Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Ειδικών Θεραπειών ΑΛΚΥΟΝΗ είναι η Δίγκλη Ελένη, Λογοθεραπεύτρια (κάτοχος πτυχίου Λογοθεραπείας από το ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) – Κοινωνική Λειτουργός (κάτοχος πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας από το ΑΤΕΙ Αθήνας).