Τί είναι η Μουσικοθεραπεία;

Η Μουσικοθεραπεία είναι η επιστημονικά αποδεδειγμένη μέθοδος κατά την οποία η μουσική χρησιμοποιείται διαδραστικά για την επίτευξη αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών στόχων. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι υπάρχει ισχυρή σύνδεση μεταξύ λόγου και τραγουδιού καθώς και ρυθμού και κίνησης. Μέσα από τη δημιουργία και την έκφραση, στόχος είναι η μουσική να αποτελέσει μέσο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ του παιδιού και του θεραπευτή καθώς και το εργαλείο για την επίτευξη θεραπευτικών στόχων.

Όλοι οι άνθρωποι γεννιόμαστε με την έμφυτη ικανότητα να ανταποκρινόμαστε στη μουσική. Αναλογιστείτε το πόσο εύκολα ανταποκρίνονται τα μικρά παιδιά στο ρυθμό και τη μουσική από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής τους! Η ικανότητα αυτή δεν επηρεάζεται από τυχόν δυσκολίες όπως σύνδρομα ή αναπτυξιακές διαταραχές. Επιπλέον η μουσική έχει άμεση επίδραση στη συμπεριφορά, την κίνηση και τη συναισθηματική μας κατάσταση. Μέσω της μουσικής μπορούμε να εκφράσουμε ό,τι δεν μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις. Έτσι, μπορεί να χρησιμεύσει ως μια ισχυρή γέφυρα διασύνδεσης με τον συναισθηματικό κόσμο ενός παιδιού.

Η Μουσικοθεραπεία στηρίζεται και δουλεύει ιδιαίτερα με τον μη λεκτικό τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων όπως είναι η βλεμματική επαφή, οι εκφράσεις του προσώπου, η στάση του σώματος και ο τόνος της φωνής. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για παιδιά με δυσκολίες στην επικοινωνία και αλληλεπίδραση καθώς και στο χτίσιμο σχέσεων με άλλα άτομα.

Οι στόχοι της Μουσικοθεραπείας διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Είναι δηλαδή καθαρά προσωπική και εξατομικευμένη θεραπεία. Η Μουσικοθεραπεία στοχεύει στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων και στην αποκατάσταση των λειτουργιών ενός παιδιού, έτσι ώστε αυτό να πετύχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής μέσω της πρόληψης, της αποκατάστασης ή και της θεραπείας. Οι συνεδρίες μπορούν να γίνουν σε ατομικό, ομαδικό ή οικογενειακό επίπεδο, ανάλογα με την περίπτωση.

Πολλοί γονείς αναρωτιούνται εάν το παιδί τους χρειάζεται να έχει κάποια μουσική παιδεία για να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα Μουσικοθεραπείας. Η απάντηση είναι πως όχι, αυτό δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Σε γενικές γραμμές χρησιμοποιούνται μουσικά όργανα τα οποία είναι εύκολο να παίξει ένα παιδί. Επιπλέον, δεν χρησιμοποιείται κάποιο συγκεκριμένο είδος μουσικής κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Η μουσική αυτοσχεδιάζεται ανάλογα με τη διάθεση και την κατάσταση του παιδιού αλλά και τους στόχους που έχουν τεθεί.

Από τη Μουσικοθεραπεία μπορούν να επωφεληθούν παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στους παρακάτω τομείς:

 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
 • Σύνδρομα
 • ΔΕΠ-Υ
 • Δυσκολίες επικοινωνίας
 • Νευρολογικές παθήσεις
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Νοητικές δυσκολίες
 • Δυσκολίες συμπεριφοράς
 • Δεξιότητες οπτικοακουστικής αντίληψης
 • Δεξιότητες αδρής και λεπτής κινητικότητας
 • Αισθητηριακές δεξιότητες

Τί μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από την Μουσικοθεραπεία;;

Η Μουσικοθεραπεία μπορεί να προσφέρει μια πληθώρα δεξιοτήτων στα παιδιά. Συγκεκριμένα:

 • Ανάπτυξη των επικοινωνιακών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη της ικανότητας συγκέντρωσης και προσοχής
 • Ενίσχυση της μνήμης
 • Ρυθμική οργάνωση
 • Ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης και της αυτοέκφρασης
 • Ανάπτυξη της επίγνωσης του εαυτού και της αυτοπεποίθησης
 • Έκφραση και επεξεργασία συναισθημάτων
 • Ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων για την καθημερινότητά τους όπως η ακρόαση, η εναλλαγή σειράς και το μοίρασμα
 • Ανάπτυξη της αδρής και της λεπτής τους κινητικότητας
 • Ενδυνάμωση και ενίσχυση της χρήσης της φωνής
 • Καλλιέργεια των αισθήσεων (αφή, ακοή και όραση)
 • Συντονισμό κινήσεων
 • Χαλάρωση και μείωση ή εκτόνωση του στρες
 • Ανάπτυξη και καλλιέργεια της φαντασίας