Βασικός στόχος είναι η ενδυνάμωση του ρόλου κάθε γονέα ούτως ώστε να είναι σε θέση ο ίδιος να βοηθήσει το παιδί του να ωριμάσει συναισθηματικά και να αυτονομηθεί.

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται από παιδοψυχολόγο ή παιδοψυχίατρο, όπου οι γονείς δέχονται αρχικά ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και στη συνέχεια εξειδικευμένη καθοδήγηση, υποστήριξη και εκπαίδευση για συγκεκριμένα προβλήματα και συμπεριφορές του παιδιού τους. Τέτοιου είδους θέματα μπορεί να είναι αναπτυξιακά, συναισθηματικά (φοβίες, θυμός, δειλία, ντροπή), συμπεριφοριστικά (επιθετικότητα, αντιζηλία μεταξύ αδελφών, όρια, ύπνος, διατροφή, αυτοεξυπηρέτηση), μαθησιακά (οργάνωση μελέτης, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα, μαθησιακές δυσκολίες) καθώς και για βέλτιστους τρόπους επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια.

Στα επόμενα στάδια της συμβουλευτικής οι γονείς διδάσκονται ειδικούς τρόπους διαχείρισης της συμπεριφοράς των παιδιών τους.

Επίσης, καθοδηγούνται σε λειτουργικά μοντέλα οργάνωσης του διαβάσματος στο σπίτι και σε τεχνικές διαχείρισης του χρόνου. Συχνά, ο εφιάλτης των γονέων για το διάβασμα των παιδιών, του βραδινού ύπνου, ακόμα και απλών καθημερινών ρουτινών, μέσα από τη συμβουλευτική γονέων αποκτούν ευκολία στην πρακτική τους εφαρμογή και η επικοινωνία στην οικογένεια διευκολύνεται.

Πρακτικά η συμβουλευτική γονέων είναι καλύτερα να πραγματοποιείται από θεραπευτή (ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό) ο οποίος δεν έχει ταυτόχρονη θεραπευτική σχέση και με το παιδί, ούτως ώστε να διατηρείται η κατάλληλη ισορροπία.

Η συμβουλευτική γονέων ενδέχεται να είναι απαραίτητη:

 • Όταν υπάρχει σοβαρή ασθένεια ή θάνατος στην οικογένεια ή στο ευρύτερο περιβάλλον του παιδιού
 • Όταν υπάρχει περίπτωση διαζυγίου ή οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση
 • Όταν παρατηρούνται απότομες και επίμονες σε διάρκεια αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού
 • Όταν υπάρχουν διατροφικές διαταραχές
 • Όταν οι γονείς αντιληφθούν χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών από το παιδί/έφηβο
 • Όταν το παιδί παρουσιάζει πόνους ή ενοχλήσεις χωρίς σαφή οργανική αιτία
 • Όταν η συμπεριφορά του παιδιού/εφήβου δεν συνάδει με την ηλικία του
 • Όταν επιδεικνύεται μη συμμόρφωση σε κανόνες ή υπάρχει δυσκολία στην αυτοοριοθέτηση
 • Όταν ένα παιδί αντιμετωπίζει διαταραχή ύπνου
 • Όταν παρουσιάζεται κάποια δυσκολία μάθησης ή άλλη διαταραχή που προκαλεί στους γονείς συναισθήματα άγχους, ενοχής ή ακόμα και ντροπής
 • Όταν το παιδί/έφηβος αγχώνεται υπερβολικά