Με τον όρο «ειδική διαπαιδαγώγηση» ή «ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα» αναφερόμαστε στην αξιολόγηση και αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά.

Ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» αναφέρεται σε δυσκολίες σε έναν ή περισσότερους τομείς του γραπτού λόγου, δηλαδή στην ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία και αρίθμηση. Οι δυσκολίες αυτές παρατηρούνται με την είσοδο του παιδιού στο σχολείο και παραμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη βελτίωση με την πάροδο του χρόνου. Μάλιστα, συχνά η σχολική επίδοση παρουσιάζει διακυμάνσεις.

Υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών είναι οι παιδοψυχολόγοι, οι ειδικοί παιδαγωγοί και οι λογοθεραπευτές με αντίστοιχη εκπαίδευση. Οι μαθησιακές δυσκολίες κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συνεχίζονται στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή, ενώ απαιτείται ειδική στήριξη για την αποκατάστασή τους. Είναι συχνό φαινόμενο τα προβλήματα εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες να καταλήγουν να επηρεάζουν τις κοινωνικές τους σχέσεις, την αυτοεκτίμηση, τα κίνητρα και τους στόχους τους.

Στο Κέντρο Ειδικών Θεραπειών ΑΛΚΥΟΝΗ εφαρμόζουμε προγράμματα αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών για παιδιά και έφηβους, αντιμετωπίζοντας κάθε άτομο ως συνολική προσωπικότητα και ψυχισμό.

Αυτό σημαίνει ότι εφαρμόζουμε προγράμματα όπου δεν στοχεύουν μονομερώς στον τρόπο μελέτης των σχολικών μαθημάτων ή στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων, αλλά συμπεριλαμβάνουν και την ψυχοσυναισθηματική στήριξη τόσο του παιδιού-έφηβου όσο και της οικογένειάς του.

Ένα πρόγραμμα αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:

  • Διδασκαλία ορθογραφίας, γραμματικής, ανάγνωσης, παραγωγής γραπτού λόγου, αποκωδικοποίησης κειμένου, μαθηματικών εννοιών κ.λπ.
  • Οργάνωση και ανάπτυξη στρατηγικών για την επεξεργασία και κωδικοποίηση των πληροφοριών
  • Οργάνωση του τρόπου, τόπου και χρόνου μελέτης στο σπίτι
  • Συζήτηση και καθοδήγηση του παιδαγωγού ή των γονέων που ασχολούνται με την καθημερινή μελέτη των μαθημάτων στο σπίτι και στο σχολείο
  • Ψυχοσυναισθηματική στήριξη του παιδιού και ενίσχυση των δεξιοτήτων του
  • Συχνή και σταθερή επικοινωνία με το σχολικό πλαίσιο, τον εκπαιδευτικό, αλλά και οποιονδήποτε άλλο ασχολείται εκπαιδευτικά με το παιδί (π.χ. φροντιστήριο, κέντρο μελέτης κ.λπ.)