Η εφηβεία αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές αναπτυξιακά περιόδους στη ζωή του ανθρώπου.

Είναι η περίοδος όπου τα παιδιά αρχίζουν να αποκτούν επαφή με τον εαυτό τους, τα συναισθήματα και τις ανάγκες τους. Η σκέψη τους αναπτύσσεται, αποκτούν λογική και κριτική ικανότητα, αμφισβητούν και δημιουργούν ερωτήματα για τον εαυτό, τον κόσμο και το μέλλον τους. Ταυτόχρονα, ο εσωτερικός τους κόσμος έρχεται σε σύγκρουση με τον εξωτερικό. Υπάρχει έντονη η ανάγκη να ανήκουν σε μια ομάδα, να βρουν την ταυτότητά και το ρόλο τους μέσα στο κοινωνικό σύνολο, ενώ οι αμφισβητήσεις που έχουν για τον κοινωνικό χώρο μπορεί να οδηγήσουν σε έντονες συγκρούσεις με τον εαυτό τους, την οικογένεια και τον κοινωνικό τους περίγυρο.

Προκειμένου μια ομάδα να βοηθήσει έναν έφηβο να ανακουφιστεί από τις εσωτερικές και εξωτερικές συγκρούσεις και τα άγχη που τον διακατέχουν, είναι σημαντικό να λειτουργεί μέσα σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης, ασφάλειας και στήριξης, όπου ο έφηβος να μπορεί να εκφράζεται ανοιχτά για τα θέματα που τον απασχολούν χωρίς ενοχές. Μέσα από αυτό μπορεί ταυτόχρονα να μάθει να δημιουργεί υγιείς σχέσεις με συνομηλίκους και να κατανοεί και να διαχειρίζεται τα έντονα συναισθήματά του.

Βασικοί στόχοι των ομάδων εφήβων είναι:

  • Η κατανόηση του εαυτού
  • Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης
  • Η έκφραση και η κατανόηση των συναισθημάτων και των σκέψεων
  • Η κατανόηση και η διαχείριση του άγχους
  • Η ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την εφηβεία
  • Η επικοινωνία και η διαμόρφωση σχέσεων με συνομηλίκους
  • Η διαμόρφωση ρεαλιστικών στόχων ζωής
  • Η σεξουαλικότητα, οι καταχρήσεις και η ασφαλής χρήση του διαδικτύου στην εφηβεία
  • Η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου και η σωστή αξιοποίησή του